VALFRI VARA VID BESTÄLLNING

Välj en vara gratis till din beställning.

Endast en vara per betald vara.

Exempel:Köper du en vara så får du välja en fri vara, vid två köpta varor så får du välja två fria varor.